VİZYON VE MİZYONUMUZ

VİZYON

  • Bulunduğu ortamın her noktasını öğrenme alanı olarak kullanan ve bütünleştirilmiş çok yönlü eğitimi bireysel olarak yapan eğitici kadrosuyla, okul ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendiren, öğrenmeyi seven, kendisi ve dünyayla barışık, duygusal zekası güçlü, etkili iletişime sahip, kişisel hedefleri olan, öz saygısı gelişmiş, yaratıcı, keşfedici, soru soran, belirleyici ve iç disiplini yüksek öğrenciler yetiştirmek.

MİSYON

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyet değerlerine sahip, ileri görüşlü, barışçıl, din, dil, ırk anlayışına sahip, bayrak, millet, aile, insan ve tüm canlılara sevgisi mevcut bireyler yetiştirmek.
  • Herkesin kendi çocukluğuna giderek, o küçük sıralarda öğrenci olmak istediği, her ebeveynin öğrencisini okulumuzda hayal ettiği ve her çocuğun okulumuzu gördüğü anda güven ve sevgiyi hissederek, okulun öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan bir okul olmak.
  • Bireylerin uzun ve zahmetli olan eğitim-öğretim hayatlarının ilk adımlarını attıkları yer olarak, geçmişlerine baktıklarında; sağlam atılmış temelleri ile güçlü, yaşadığı güzel çocukluğu için mutlu tebessümle hatırlayacağı bir çocukluk dönemi geçirebilecekleri okul olmak.
  • Kurumun varoluş amacına değer katan öğrenci, veli ve çalışanlarda kurumsal aidiyet kültürünü geliştirmek.