OYUN

Doğa'da Oyun

Erken Çocukluk Dönemi ve Oyun Çocuğun gelişim ve eğitiminde oyunun önemi çok büyüktür. Çocuk yaşamı için gerekli olan birçok davranış, bilgi ve becerileri oyun ortamında öğrenmektedir. Oyun kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları;

  • Oyun çocuğun kendisini ifade etmesidir.
  • Oyun sonucu düşünülmeden yapılan hareketlerdir.
  • Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleri ile öğrenmesi yöntemidir.
  • Oyun bir uyumdur.
  • Oyun hayal ile gerçek arasında bir köprüdür.
  • Oyun bir sosyal kuruluştur.
  • Oyun, çocuğun iç dünyasını yansıtan bir aynadır.
  • Oyun, çocuğun kişiliğinin gelişimini sağlayan en ideal bir ortamdır.
  • Oyun, çocuğu yetişkin yaşamına hazırlayan son derece önemli bir araçtır.
  • Oyun, çocuğun sosyal ve ahlaki değerleri öğrendiği bir arenadır.

Okul Öncesi eğitimde bir öğretmenin en büyük desteği ve yardımcısı OYUN dur. İyi bir öğretmen oyun ile en açılmayan kapıları açar, karanlıkları aydınlatır…

YAŞLANDIĞIMIZ İÇİN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ, OYUN OYNAMAYI BIRAKTIĞIMIZ İÇİN YAŞLANIRIZ.  yaşadığımız sürece hayatımız da OYUN’u sıkı sıkı tutmak dileği ile…