EĞİTİM

Doğa'da Eğitim

Yaşamın ilk yıllarının harcanmaması gerektiğini “Erken Yaşta Öğrenmenin“ önemli , gerekli ve daha kolay olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu konunun çok hassas bir konu olduğunu, her çocuğun birbirinden farklı ve özel olduğunu da biliyoruz.

Çocuk fiziki, sosyal ve zihinsel olarak hazır olduğu zaman, yeni bilgi ve becerileri öğrenebilmesi çok kolaydır. Yeter ki çocuğunuza olanaklarınız çerçevesinde yeni ufuklar açınız. Onun olgunlaşmasına ve kendine güvenip, özgürlüğünü almasına yardımcı olunuz. Bunu sağlayabilecek kişilerle birlikte olmasına ve bu olanaklara sahip ortamlarda bulunmalarına olanak tanıyınız.

Özel Doğa Çocuk Anaokulu olarak bizler;

İlköğretime Hazırlık Çalışmaları: Okullarımızda okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalarımıza başlamadan önce öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulunduruyoruz. Dikkatini yönlendirebilme becerisinin kontrolü, görsel algı, şekil – pozisyon algılama, şekil – zemin algısı, uzaklık – derinlik – boyut algılama gibi becerileri desteklemek ilköğretime hazırlık çalışmalarımızın ilk adımlarıdır. Sonraki adımlarda ise okuma-yazma becerilerinin birbirlerine bağlı bir yapı ile ilerlemesi sağlanır. Yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan çocukların okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur. Bu nedenle ses farkındalığı eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Aynı zamanda yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uygulanır.

Oyunla Öğrenme: “Oyun çocuğun en önemli işidir” felsefesini benimseyen bakış açısıyla sene boyunca yaş gruplarının oyun gelişimi özelliklerine göre planladığımız oyunlar eğitim programımızın vazgeçilmez parçalarıdır.

İnovasyon: Bir problemi çözmek için ulaşılabilir kaynaklar nasıl bir araya getirilip kullanılabilir? Okullarımızda inovatif düşünce becerileri çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak desteklenir.

Konstrüksiyon: Tüm gelişim alanlarını çocuğun aktif katılımı ile destekleyen yapı oluşturma materyalleri, programımızın önemli parçalarıdır.

El Sanatları Atölyesi: “Sanatla Öğrenme” bakış açısı ile özellikle ay sonlarında gerçekleşen proje sonlandırma sergileri için sınıflarımız sanat atölyelerine dönüşür.

Geri Dönüşüm ve Tamir Saati: Doğamıza, dünyamıza ve bizimle birlikte yaşayan tüm canlılara karşı duyarlılığın ön planda olduğu çalışmalardır.

Araştırıyorum – Öğreniyorum: Çocukların belki de ilk kez duyacakları ilginç kelimelerin, ailelerin de katkısı ile keyifli öğrenme süreçlerine dönüştüğü çalışmalardır.

Göster – Anlat: Çocukların okul ve ev yaşantıları arasındaki köprüyü oluşturan en temel çalışmalarımızdan biridir.

Gezdim gördüm: Çocukların şehir ya da ülke dışı gezilerini, fotoğraflarıyla birlikte arkadaşlarına anlattığı etkinliğimizdir.

Geziler: Eğitim programımız kapsamında, o ay içerisinde üzerinde durduğumuz proje konumuzla bağlantılı geziler düzenlenir.

Uzman Konuk: Çocukların sorular sorduğu, gözlemler yaptığı, konuğun deneyimlerini paylaştığı, etkileşimi ve etkisi yüksek çalışmalardan biridir.

Dünyayı Geziyorum: Her ay seçilen bir ülke ve o ülkeye ait en temel özelliklerin keyifli etkinlikler aracılığı ile çocuklara tanıtıldığı çalışmalardır.

Dikkat Becerileri Etkinlikleri: Dikkat ve konsantrasyon becerilerini desteklemek amacıyla uygulanan çalışmalardır.

Montessori eğitim yaklaşımı: Montesorri yaklaşımının temeli bireysel eğitime dayanır. Yetişkinin çocuğun gelişim sürecinde yapabileceği tek şey çocuğun önündeki engelleri kaldırmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yaklaşımda her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebildiği kabul edilir. Çocuklara araştırma, deneme, hatalar yapma ve bunları kendi kendilerine düzeltebilmeleri için fırsatlar tanınmalıdır. Eğitim çocuğun sahip olabileceği deneyimleri zenginleştirme ve tecrübelerini ilerletme yönünde ona olanaklar sunulmasıyla mümkün olabilir.

Bu yaklaşımda öğretilecek olan bilgiler, çocukların anlayabileceği düzeyde somutlaştırılır ve ezber kaygısı olmadan öğrenilmeleri için de bir takım yöntem ve materyallerle sunulur. Farklı duyu organları ile materyallerin çeşitli özelliklerini keşfetmeleri, öğrenmeleri için çocuklara özgür ve rahatlatıcı bir ortam sunulur. Çocuklara ihtiyacı olan çevreyi sağlamak ve o çevre içerisinde bağımsız bir şekilde öğrenmesine olanak sunmak esas alınır. Montessori yaklaşımında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır.

Waldorf eğitim yaklaşımı:

Waldorf yaklaşımı eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar. Çocukların bireyselliğini, özgüvenlerini ve bütünlüğünü desteklemeye ayrıca önem verilir. Çocukların sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını zenginleştirdikleri düşünülür. Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak, yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir. Waldorf yaklaşımı çocuğun sağlam bir öğrenme sevgisi oluşturmasının gelecekte ihtiyacı olan akademik becerileri geliştirebilmesinin bir ön koşulu sayar.

High-scope eğitim yaklaşımı:

Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Bunun sonucunda da çocuğun dil gelişimi (dili kullanma becerisi-kendini ifade yeteneği-düşünme süreci vs) gelişir. Etkin öğrenme yaparak öğrenmedir. Çocuk (öğrenen) tarafından başlatılan ve devam ettirilen öğrenme sürecidir. “Etkin öğrenme” çocuğun yeni bir kavramı deneyimleri sonucu keşfetmesidir. Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır- dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar. Böylelikle yeni materyal ya da durum hakkında kalıcı bilgiler edinir.

Çocuk, nesneleri ve kendi bedenini kullandıkça bunların kullanım ve özellikleriyle ilgili keşiflerde bulunur. Bu özellikler insanlarla, düşüncelerle ve olaylarla etkileşime girdikçe daha anlamlı hale gelir. Etkin öğrenme sayesinde çocuk kendi merakı doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir, problemlerini çözer.

Etkin Öğrenme beş ana noktadan oluşur:

 • Malzeme; çocuğun çeşitli biçimlerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme olmalıdır.
 • Kullanma; çocuk nesneleri özgürce kullanmalıdır. Çocuklara araştırma ve deneme özgürlüğü verilmelidir.
 • Seçim; ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanacağına çocuk karar vermelidir.
 • Dil; çocuk yapmakta olduğu şeyi anlatmalıdır. Açık uçlu sorular (örn, bunu nasıl yaptın? Başka ne yapabilirsin, vb.) sorularak çocukların düşünerek cevap vermesi ve kendi sözcüklerini seçmesi sağlanmalıdır.
 • Destek; yetişkinler ve akranlar çocuğun problem çözme ve yaratıcılık çabalarını görüp, teşvik etmelidir.

Proje Tabanlı Çoklu Zeka ile BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM  modeli kullanmaktayız.

DOĞA ÇOCUK ANAOLUNDA uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır. Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır. OKULUMUZ her eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer.

 BU EĞİTİM MODELLERİNİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ KATKILARI;

 1. Çocuklarımız daha bağımsız bireyler olur ve liderlik becerileri öne çıkar.
 2. Öğrenme faaliyeti sakin ve özgür bir ortamda gerçekleşir.
 3. Çocukların bireysel farklılıkları ortaya çıkar.
 4. Çocuğunuzun bireysel gelişimi desteklenir.
 5. Çocuğunuzun neyi düşünmesine değil, nasıl düşünmesi gerektiğine odaklanır.
 6. Çocuğunuzun yaratıcılığını destekler ve çok yönlü gelişmesini sağlar.
 7. Çocuğunuz iyi bir vatandaş olur.
 8. Çocuğunuz sorunları ve anlaşmazlıkları çözme becerisini edinir.
 9. Çocuğunuz proje bazlı çalışarak işbirliği içinde çalışır.
 10. Çocuğunuz çoklu zeka eğitimi ile sürekli değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilir en doğru ve güvenilir yola ulaşabilir.
 11. Çocuğunuz Bütünleştirilmiş eğitim sonrasında kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan büyük bir özgüvenle ilerler.